Wsparcie dla seniorów w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem

cze 30, 2023

Wsparcie dla seniorów

w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem

Ośrodek Interwencji Kryzysowej został zaproszony do udziały w akcji „Seniorze nie daj się oszukać” organizowanej w Gminie Wadowice. Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczył
w 2 spotkaniach w dniach 16 i 17 czerwca organizowanych przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Babicy i Koło Gospodyń Wiejskich „Na Dzwonku” w Gorzeniu Dolnym. Podczas warsztatów zorganizowanych dla seniorów Dyrektor OIK Pani Barbara Warchał w swoim wystąpieniu skupiła się na sieci wsparcia na terenie powiatu wadowickiego. Przedstawiła gdzie i jak szukać pomocy w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem. W edukowanie seniorów zaangażowała się też Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, której przedstawicie przedstawili przykłady przestępczości i niebezpieczeństw dotyczących seniorów.

Temat bezpieczeństwa osób starszych jest niezwykle ważny, bo pomimo licznych kampanii medialnych seniorzy nadal padają ofiarami wyłudzeń, oszust i kradzieży.

Warto pamiętać, że bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa zostałeś pokrzywdzony możesz otrzymać BEZPŁATNE WSPARCIE. O wsparcie mogą ubiegać się osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich bliscy i świadkowie. W sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem możesz znaleźć pomoc
w instytucjach działających na terenie powiatu wadowickiego:

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

ul. Marszałka Piłsudskiego 37

telefon: 47 832 72 00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Radoczy
ul. Dworska 9 A, 34- 100 Tomice 

czynny pn. – pt. w godz. 8.00- 20.00

telefon: 33 873 10 01

e-mail: sekretariat@oikradocza.pl

www.oikradocza.pl

Bezpłatna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 15, 34- 100 Wadowice

telefon: 33 870 90 00
e-mail: pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wadowice, ul. A. Mickiewicza 15

(budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

telefon: 504 704 933

Poniedziałek 15.00- 20.00

Czwartek 15.00- 20.00

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

tel.: 33 87-34-278

Lokalizacja punktów na terenie Powiatu Wadowickiego:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach

Wadowice, ul. E. i K. Wojtyłów 4

(budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Andrychowie

Andrychów, ul. Starowiejska 22b

(budynek Ośrodka Pomocy Społecznej)

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II 7

(budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej)

Ośrodki Pomocy Społecznej
zlokalizowane w każdej gminie

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia Twojego, osób bliskich,
znajomych lub zupełnie obcych osób

zadzwoń pod numer 112

Skip to content