Poradnictwo specjalistyczne

Mieszkańcy powiatu wadowickiego mogą bezpłatnie korzystać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego:

  • psychologicznego
  • pedagogicznego
  • prawnego

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne prowadzone jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 20.00

Dyżury prawnika odbywają się regularnie co miesiąc w każdy wtorek w godzinach 12.00- 14.00

Na poradę należy umówić się wcześniej:

  • telefonicznie pod numerem 33 8731001
  • osobiście w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9A
Skip to content