Tymczasowe schronienie

Pobyt w hostelu jest dobrowolny i bezpłatny.

Prawo do tymczasowego schronienia mają wyłącznie mieszkańcy Powiatu Wadowickiego

Decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje pracownik interwencyjny pełniący dyżur w Ośrodku po dokonaniu wstępnej diagnozy sytuacji osoby ubiegającej się o umieszczenie w hostelu.

Pomoc hostelowa nie służy rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych i finansowych klientów.
Jest to krótkoterminowe działanie ratunkowe w najtrudniejszych sytuacjach. Hostel jest jedną z form pomocy oferowanej przez naszą jednostkę w ramach zadań z zakresu interwencji kryzysowej osobom, rodzinom przeżywającym kryzys, w tym dotkniętych przemocą, a pobyt w nim ma służyć bezpieczeństwu i ochronie, a także czasowej izolacji od źródeł kryzysu oraz skutecznej, intensywnej pomocy interwencyjnej.

Hostel nie zapewnia mieszkańcom wyżywienia, środków czystości oraz pomocy finansowej.

W hostelu znajdują się 2 pokoje interwencyjne przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci znajdujących się pod opieką dorosłych opiekunów prawnych.

Mieszkańcy hostelu mają dostęp do wspólnego aneksu kuchennego, łazienki, świetlicy.

Okres pobytu w Hostelu wynosi do 7 dni.

Skip to content