Ośrodek Interwencji Kryzysowej

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych Covid -19, mając na uwadze działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 oraz
w trosce o bezpieczeństwo zarówno osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy jak i pracowników OIK od dnia 26.10.2020 r. do odwołania Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zawiesza konsultacje indywidulane i grupowe w siedzibie Ośrodka.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Można kontaktować się z nami również e-mailowo: kontakt@oikradocza.pl lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych Skype.

Istniej możliwość konsultacji telefonicznych. W sytuacji ostrego kryzysu możliwy jest kontakt osobisty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Ośrodkiem.

Dominika Wojtysiak Dyrektor OIK

Uwaga

Wznowienie udzielania pomocy psychologicznej w bezpośrednim osobistym kontakcie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy uprzejmie informuje, iż od dnia 15.06.2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy ponownie rozpocznie udzielanie pomocy psychologicznej
w bezpośrednim, osobistym kontakcie.

Z uwagi na trwającą nadal sytuację rozprzestrzeniania się koronawirusa i wzrostu zachorowań na Covid-19 pomoc bezpośrednia w Ośrodku będzie udzielana z zachowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej.

Spotkania odbywać się będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 20.

Prosimy o rozważne korzystanie z możliwości stacjonarnej pomocy psychologicznej, nadal zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem poprzez takie formy jak:

e-mail: kontakt@oikradocza.pl

tel. stacjonarny: (33) 873 10 01

Skype, login:  Ośrodek Interwencji Kryzysowej – wsparcie

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Ośrodka, każda osoba chcąca skorzystać z pomocy bezpośredniej w kontakcie osobistym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest zobowiązana do:

1. Posiadania niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej, dodatkowo zalecamy użycie rękawiczek jednorazowych.

W PRZYPADKU NIEPOSIADANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, PROSIMY O POWYŻSZYM POINFORMOWAĆ PRZEZ DOMOFON PERSONEL OIK. PROSIMY NIE WCHODZIĆ NA TRENE OŚRODKA BEZ ZAOPATRZENIA W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.

2. Po wejściu do budynku Ośrodka prosimy o przeprowadzenie dezynfekcji rąk z użyciem płynu dezynfekującego, który znajdziecie Państwo w dystrybutorach rozmieszczonych w budynku.

3. W czasie oczekiwania na spotkanie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów do innych osób. Prosimy również o przychodzenie na umówioną wcześniej telefonicznie godzinę. Poczekalnia jest wyłączona z użycia w trakcie trwania pandemii.

4. Przed przyjęciem osoby do kontaktu indywidualnego, personel Ośrodka Interwencji Kryzysowej, jest zobowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV19. W tym celu, każda osoba ubiegająca się o bezpośredni kontakt z interwentem zostanie poproszona o:

 • wyrażenie zgody i poddanie się pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego
 • wypełnienia ankiety pozwalającej dokonać wstępnej kwalifikacji do udzielenia konsultacji bezpośredniej.

Brak złożenia oświadczenia może skutkować odmową udzielenia pomocy psychologicznej w bezpośrednim kontakcie, co nie wpływa na możliwość uzyskania pomocy telefonicznie lub z użyciem innych środków komunikacji.

 

Dominika Wojtysiak

Dyrektor OIK

Aktualności

Informacja o przyznanym grancie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy w związku z epidemią wirusa COVID- 19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny....

czytaj dalej

Ankiety

''Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższych ankiet kierowanych do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z Powiatu Wadowickiego. Ankiety są częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji...

czytaj dalej

Plan awaryjny

Sytuacja zagrożenia epidemicznego niesie za sobą duże trudności. Szczególnie trudna jest dla osób doświadczających przemocy. Jeżeli ktoś Ci grozi, bije lub upokarza – narusza Twoje prawa i granice. Pamiętaj, że przemoc jest przestępstwem. W takiej sytuacji ważne jest...

czytaj dalej

Przestępstwo i co dalej?

W związku z Ogólnopolską Akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 21- 28 lutego 2020 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kierownika zespołu kuratorskiego z Sądu Rejonowego...

czytaj dalej

Nabór do programu

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice realizując zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla...

czytaj dalej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy funkcjonuje od 1 listopada 2012 roku. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej skupia się głównie na pomocy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, doświadczającym sytuacji trudnych.

Komu pomagamy?

 

Oferta pomocy w Ośrodku jest bezpłatna i adresowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego. Korzystanie z pomocy Ośrodka nie wymaga skierowania.

Udzielamy specjalistycznej pomocy dla:

 • osób i rodzin w sytuacji
 • kryzysu rodzinnego,
 • kryzysu małżeńskiego,
 • trudności wychowawczych,
 • przemocy w rodzinie,
 • przemocy seksualnej,
 • utraty, żałoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa

Formy i zakres pomocy świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej są dostosowywane  indywidualnie do potrzeb osób zgłaszających się.