Ośrodek Interwencji Kryzysowej

INFORMACJA

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy informuje, iż z dniem 17 maja 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy wznowił możliwość osobistych spotkań. Spotkania odbywają się przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. przy wejściu należy zdezynfekować ręce oraz wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała.

Przed wejściem do gabinetu poprosimy Państwa o wypełnienie ankiety nt. stanu zdrowia, a w trakcie rozmowy będzie nadal obowiązywać konieczność używania masek zakrywających nos i usta.

Pragniemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań aby warunki podczas spotkań w naszym Ośrodku były dla Państwa bezpieczne – pomieszczenia są cyklicznie wietrzone, powierzchnie myte i dezynfekowane.

Dominika Wojtysiak
Dyrektor OIK

INFORMACJA

Organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego. 

Od kwietnia w Starostwie Powiatowym w Wadowicach można zamówić usługę bezpłatnego, indywidualnego transportu dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Mogą z niej skorzystać osoby starsze, niepełnosprawne, słabowidzące oraz wszyscy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie mobilności. Urząd pomoże w dojeździe do pracy, do lekarza, na rehabilitację, czy na zajęcia edukacyjne lub kulturalne. Chętni do skorzystania z takiej usługi mogą zgłaszać się do biura projektu telefonicznie pod numerem: 33-873-42-95 lub za pomocą poczty elektronicznej: door@powiatwadowicki.pl

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Powiatu Wadowickiego pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/r2xzz

Projekt nosi nazwę „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych Covid -19, mając na uwadze działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 oraz
w trosce o bezpieczeństwo zarówno osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy jak i pracowników OIK od dnia 26.10.2020 r. do odwołania Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zawiesza konsultacje indywidulane i grupowe w siedzibie Ośrodka.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Można kontaktować się z nami również e-mailowo: kontakt@oikradocza.pl lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych Skype.

Istniej możliwość konsultacji telefonicznych. W sytuacji ostrego kryzysu możliwy jest kontakt osobisty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Ośrodkiem.

Dominika Wojtysiak Dyrektor OIK

Uwaga

Wznowienie udzielania pomocy psychologicznej w bezpośrednim osobistym kontakcie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy uprzejmie informuje, iż od dnia 15.06.2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy ponownie rozpocznie udzielanie pomocy psychologicznej
w bezpośrednim, osobistym kontakcie.

Z uwagi na trwającą nadal sytuację rozprzestrzeniania się koronawirusa i wzrostu zachorowań na Covid-19 pomoc bezpośrednia w Ośrodku będzie udzielana z zachowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej.

Spotkania odbywać się będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 20.

Prosimy o rozważne korzystanie z możliwości stacjonarnej pomocy psychologicznej, nadal zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem poprzez takie formy jak:

e-mail: kontakt@oikradocza.pl

tel. stacjonarny: (33) 873 10 01

Skype, login:  Ośrodek Interwencji Kryzysowej – wsparcie

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Ośrodka, każda osoba chcąca skorzystać z pomocy bezpośredniej w kontakcie osobistym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest zobowiązana do:

1. Posiadania niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej, dodatkowo zalecamy użycie rękawiczek jednorazowych.

W PRZYPADKU NIEPOSIADANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, PROSIMY O POWYŻSZYM POINFORMOWAĆ PRZEZ DOMOFON PERSONEL OIK. PROSIMY NIE WCHODZIĆ NA TRENE OŚRODKA BEZ ZAOPATRZENIA W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.

2. Po wejściu do budynku Ośrodka prosimy o przeprowadzenie dezynfekcji rąk z użyciem płynu dezynfekującego, który znajdziecie Państwo w dystrybutorach rozmieszczonych w budynku.

3. W czasie oczekiwania na spotkanie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów do innych osób. Prosimy również o przychodzenie na umówioną wcześniej telefonicznie godzinę. Poczekalnia jest wyłączona z użycia w trakcie trwania pandemii.

4. Przed przyjęciem osoby do kontaktu indywidualnego, personel Ośrodka Interwencji Kryzysowej, jest zobowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV19. W tym celu, każda osoba ubiegająca się o bezpośredni kontakt z interwentem zostanie poproszona o:

 • wyrażenie zgody i poddanie się pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego
 • wypełnienia ankiety pozwalającej dokonać wstępnej kwalifikacji do udzielenia konsultacji bezpośredniej.

Brak złożenia oświadczenia może skutkować odmową udzielenia pomocy psychologicznej w bezpośrednim kontakcie, co nie wpływa na możliwość uzyskania pomocy telefonicznie lub z użyciem innych środków komunikacji.

 

Dominika Wojtysiak

Dyrektor OIK

Aktualności

Czasem wystarczy tylko być…

Co roku 10 września obchodzony jest „Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom”. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw. Samobójstwa są jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Rocznie...

czytaj dalej

Informacja o przyznanym grancie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy w związku z epidemią wirusa COVID- 19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny....

czytaj dalej

Ankiety

''Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższych ankiet kierowanych do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z Powiatu Wadowickiego. Ankiety są częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji...

czytaj dalej

Plan awaryjny

Sytuacja zagrożenia epidemicznego niesie za sobą duże trudności. Szczególnie trudna jest dla osób doświadczających przemocy. Jeżeli ktoś Ci grozi, bije lub upokarza – narusza Twoje prawa i granice. Pamiętaj, że przemoc jest przestępstwem. W takiej sytuacji ważne jest...

czytaj dalej

Przestępstwo i co dalej?

W związku z Ogólnopolską Akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 21- 28 lutego 2020 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kierownika zespołu kuratorskiego z Sądu Rejonowego...

czytaj dalej

Nabór do programu

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice realizując zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla...

czytaj dalej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy funkcjonuje od 1 listopada 2012 roku. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej skupia się głównie na pomocy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, doświadczającym sytuacji trudnych.

Komu pomagamy?

 

Oferta pomocy w Ośrodku jest bezpłatna i adresowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego. Korzystanie z pomocy Ośrodka nie wymaga skierowania.

Udzielamy specjalistycznej pomocy dla:

 • osób i rodzin w sytuacji
 • kryzysu rodzinnego,
 • kryzysu małżeńskiego,
 • trudności wychowawczych,
 • przemocy w rodzinie,
 • przemocy seksualnej,
 • utraty, żałoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa

Formy i zakres pomocy świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej są dostosowywane  indywidualnie do potrzeb osób zgłaszających się.

Skip to content