Deklaracja dostępnośći

Dostępność architektoniczna

  • do wejścia budynku prowadzi utwardzone dojście,
  • z poziomu parkingu można skorzystać z windy, umożliwiającej przemieszczanie się do budynku,
  • dostępność toalety: toaleta dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością /uchwyty,  przestrzeń manewrowa umożliwiająca korzystanie z urządzeń sanitarnych/,
  • drzwi i ciągi komunikacyjne są o odpowiedniej szerokości, brak różnic poziomu podłóg w budynku,

Dodatkowe informacje:

  • osoba niepełnosprawna może liczyć na osobistą pomoc pracownika, po wcześniejszym
  • umówieniu się klienta z interwentem,
  • wstęp do budynku z psem asystującym,
  • możliwość konsultacji online z wykorzystaniem komunikatorów internetowych lub telefonicznie
Skip to content