Program korekcyjno-edukacyjny

mar 8, 2022

Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że w 2022 roku będzie realizowany na terenie powiatu wadowickiego program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc.
Odziaływania korekcyjno – edukacyjne skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny jest zaadresowany do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie lub osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je jednocześnie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych pod warunkiem utrzymywania długotrwałej abstynencji, ukończyły cykl terapii z zaleceniem uczestnictwa w programie dla osób stosujących przemoc (oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii);
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, np. osób, które mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia pracy nad sobą.

Zgłoszenia można dokonać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9A, 34 – 100 Tomice telefonicznie pod numerem: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod numerem 33 873 10 01.

BAZA INSTYTUCJI REALIZUJACYCH PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKAYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Kliknij i zobacz

Skip to content