Międzynarodowy Dzień Mediacji

paź 19, 2023

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października.

Mediacja jest sposobem rozwiazywania konfliktów, sporów. Jest dobrowolną, nieformalną i poufną metodą, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stroną we właściwej komunikacji, osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.
Z mediacji możemy skorzystać na każdym etapie rozwiązywania problemów: zanim sprawa trafi do sądu, a także już w trakcie postępowania sądowego.

Korzyści płynące z MEDIACJI

  • to oszczędność czasu i pieniędzy
  • to współpraca i dialog obu stron
  • prowadzi do obopólnej wygranej
  • pozwala na zachowanie poprawnych relacji stron konfliktu
  • jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego

Przed rozwiązaniem sprawy w sądzie masz wybór –MEDIACJE
Dzięki mediacji strony decydują o rozstrzygnięciu.
Dzięki wsparciu Mediatora sprawy można zakończyć szybciej, taniej i mniej stresująco.

Jeżeli jesteście zdecydowani na rozwiązanie sporu poprzez mediację, możecie skorzystać z list mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub z usług ośrodków mediacyjnych albo mediatorów indywidualnych.

Opracował Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Skip to content