Bazy danych podmiotów udzielających pomocy osobom doświadczającym i stosujących przemoc

lip 25, 2022

W poszczególnych załącznikach znajdują się bazy danych instytucji świadczących pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia - woj. małopolskie

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne

Wykaz podmiotówrealizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Skip to content