Wywiadówka profilaktyczna

„Wywiadówka profilaktyczna”

zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców

Działania profilaktyczne mające sprzyjać wzmacnianiu więzi rodzinnych, przekazywaniu wiedzy na temat właściwych metod wychowawczych, promowaniu wartości rodzinnych, w tym poszanowania prawa dzieci i młodzieży do życia w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy;

Odbiorcy: Program skierowany jest do rodziców

Czas trwania: od 20 do 45 minut /czas i zakres tematyczny ustala się ze szkołą/

Formy i metody pracy: pogadanka, dyskusja, mini wykład wsparty prezentacją multimedialną.

Tematyka spotkania:

  • „Wywiadówka profilaktyczna – Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rodzic jako wzorzec wychowawczy”.
  • „Wywiadówka profilaktyczna – Wychowanie bez przemocy. Istota i sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów”
  • „Wywiadówka profilaktyczna- Ochrona dzieci przed uzależnieniem od mediów”
  • „Wywiadówka profilaktyczna- Ochrona dzieci przed zachowaniami autodestrukcyjnymi”
Skip to content