Wsparcie osoby w kryzysie psychicznym

cze 7, 2022

Ośrodek interwencji kryzysowej w Radoczy Zaprasza na szkolenie – Wsparcie osoby w kryzysie psychicznym

CHARAKTER I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie dotyczy pracy z osobą zmagającą się z emocjonalnym kryzysem, wynikającym z nagłej, trudnej sytuacji życiowej. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności niezbędnych do udzielania pierwszego wsparcia osobom zmagającym się z kryzysem psychologicznym w różnym kontekście. Przedstawione na nim zagadnienia pozwolą na szersze rozumienie zachowań osób dotkniętych nagłymi trudnościami oraz wyposażą uczestników w wachlarz działań umożliwiających adekwatną reakcję na zachowanie osoby w kryzysie i zgłaszane przez nią potrzeby.

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w obszarze pomocy społecznej, służby zdrowia, gdzie umiejętność adekwatnego reagowania na nagłą, trudną sytuację może być pomocna.

INFORMACJE O SZKOLENIU
TERMIN: 23.06.2022 (czwartek)
GODZINY: 10.00 – 14.00
KOSZT SZKOLENIA: bezpłatne

ZAPISY

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać kontaktując się telefonicznie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy pod nr tel. 33 873 10 01

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content