Świadome rodzicielstwo…. bez alkoholu

wrz 9, 2022

9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS i Dzień Świadomości FASD, który ma uzmysławiać jak negatywne w skutkach jest picie alkoholu na rozwój dziecka od poczęcia.

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder/Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) – zaburzenia powstałe na skutek działania alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym. Najcięższa forma uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol to Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują również: zaburzenia wzrostu (masa i długość ciała), a także charakterystyczne dysmorfie twarzy.
Jest wiele czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka, a jednym z nich jest alkohol. Już od najmłodszych lat należy budować świadomość, że picie alkoholu na każdym etapie życia może przynieść negatywne skutki dla naszych dzieci. Alkohol, jako używka, jest uznawany za najbardziej teratogenny czynnik, który może doprowadzić do poważnego uszkodzenia płodu. Spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych skutkuje negatywnym oddziaływaniem na płód i może powodować trudności w dalszym życiu nowonarodzonego człowieka.

Znaczący jest głos specjalistów, którzy mówią, że alkohol wypijany nie tylko w ciąży, ale i przed nią uszkadza materiał genetyczny przekazywany poczętemu dziecku. Dotyczy to zarówno pijących kobiet jak i mężczyzn. Potencjalni rodzice spożywający alkohol muszą mieć świadomość, że dziecko zostaje poczęte już z komórek z możliwymi zmianami w strukturach genetycznych, co powoduje większe obciążenie wystąpieniem wad i zaburzeń u dziecka.

Nie istnieje tak zwana bezpieczna konsumpcja alkoholu, a jakakolwiek ilość alkoholu, spożywanego w ciąży jest groźna dla zdrowia i życia rozwijającego się dziecka. Nie ma znaczenia, czy alkohol wypijamy jednorazowo, czy okazjonalnie, w małych, czy dużych ilościach, w jakiej formie i na jakim etapie ciąży, bo jest on niebezpieczny dla rozwoju dziecka w każdym momencie i w każdej ilości.
Przenikanie alkoholu przez łożysko, powoduje, iż w organizmie płodu zaczynają powstawać patologiczne zmiany – m.in. wady wrodzone czy zaburzenia rozwojowe. Nowonarodzone dziecko może posiadać uszkodzenia w obrębie mózgu, serca, wątroby czy nerek. W konsekwencji może dojść do niepełnosprawności, wad rozwojowych oraz innych zaburzeń u dziecka w rozwoju biologicznym, psychologicznym i społecznym.
W Polsce mamy do czynienia z niskim poziomem świadomości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Zdarza się, że kobieta dostaje przyzwolenie od lekarza na lampkę wina czy wypicie piwa ,,z umiarem’’. Przekonanie, że ,,wszystko jest dla ludzi, alkohol też’’ to tylko stereotyp, który wygrywa z dorobkiem naukowym pokazującym negatywny wpływ alkoholu na rozwijające się nowe życie.

Zatem powyższe informacje można podsumować zdecydowanie tylko w jeden sposób…

Nie piję alkoholu, gdy:

  • Planuję zajść w ciążę ( i dotyczy to zarówno mężczyzn i kobiet)
  • Istnieje podejrzenie ciąży
  • Ciąża jest stwierdzona
  • Karmisz dziecko piersią

Opracował zespół OIK

Skip to content