Program psychologiczno-terapeutyczny

mar 8, 2022

Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że w 2022 roku będzie realizowany na terenie powiatu wadowickiego program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

BAZA INTYTUCJI RELAIZUJĄCYCH PROGRAM PSYCHOLOGICZNO TERAAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Kliknij i zobacz


Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Trwa nabór uczestników do programu psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem programu jest poprawa jakości życia rodzin dotkniętych przemocą, poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji sprawców przemocy w zakresie komunikacji z osobami najbliższymi, bez stosowania przemocy.

Program adresowany jest do:

  • osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny,

  • osób, które aktualnie biorą udział w programie korekcyjno-edukacyjnym i jest on w końcowej fazie realizacji,

  • osoby, które nie uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym, ale prezentują dużą świadomość i motywację do pracy nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania w relacjach rodzinnych,

Preferencyjne wskazania do udziału w programie psychologiczno-terapeutycznym mają pary małżeńskie/partnerskie, których relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad korekcją/rozwojem relacji rodzinnych.

Zgłoszenia można dokonać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy,
ul. Dworska 9A, 34 – 100 Tomice telefonicznie pod numerem: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod numerem 33 873 10 01.

Zespół OIK

Skip to content