Program psychologiczno-terapeutyczny

mar 8, 2022

Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że w 2022 roku będzie realizowany na terenie powiatu wadowickiego program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

BAZA INTYTUCJI RELAIZUJĄCYCH PROGRAM PSYCHOLOGICZNO TERAAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Kliknij i zobacz

Skip to content