Nabór do programu

lut 10, 2020

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9 A, 34 – 100 Tomice realizując zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, informuje, iż rozpoczyna się nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu wadowickiego w roku 2020.

Termin rozpoczęcia programu przewidziany jest na marzec 2020 roku. Program korekcyjno – edukacyjny w 2020 r. przeznaczony jest dla 6 uczestników.
Odziaływania korekcyjno – edukacyjne skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu wadowickiego.

Jeśli zdarza Ci się:

  • Reagować złością, agresją
  • Poniżać, upokarzać innych,
  • Traktować osoby bliskie w sposób, który je rani,
  • Myśleć, że zastraszanie i wzbudzanie lęku, to sposób nakłonienia innych do słuchania.

TO CZAS NA ZMIANĘ W TWOIM ŻYCIU!

Jeśli chcesz zmienić swoje życie, relacje w rodzinie i otoczeniu zgłoś się do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy

Twój udział w programie może być dobrowolny (sam zgłosisz chęć uczestnictwa w nim) bądź obowiązkowy ( wynikać z orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej)

Adresaci programu:

  • osoby skazane za czyny związane ze  stosowaniem przemocy w rodzinie,
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień,
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie

PAMIĘTAJ!
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

Skontaktuj się z nami:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Radocza
ul. Dworska 9 A
34- 100 Tomice

tel. 33 873 10 01

www.oikradocza.pl
e-mail: sekretariat@oikradocza.pl

czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 20.00

Skip to content