Międzynarodowy dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci- 19 listopada 2022

lis 19, 2022

Dnia 19 listopada 2022 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Statystyki mówią, że w 2021 roku ponad 11 tysięcy dzieci padło ofiarą przemocy domowej. Liczba ta jest ogromna, a to i tak jedynie dane oficjalne mówiące o przypadkach, które zostały zgłoszone stosownym służbom. Istnieje jednak bardzo duża grupa dzieci doświadczających przemocy, których sytuacja nigdy nie ujrzy światła dziennego.

Dlaczego? Niestety w wielu domach wciąż funkcjonuje pogląd, że klaps to skuteczna metoda wychowawcza, którą z powodzeniem można bezkarnie stosować.

Dostanie w skórę, to się nauczy”, „Mnie ojciec bił i wyrosłem na porządnego człowieka”- to tylko kilka krzywdzących przekonań, z powodu których cierpią tysiące polskich dzieci.

W tym miejscu warto wspomnieć o fakcie, iż stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy wobec dzieci jest karalne. Mówią o tym:

  • art. 217 kodeksu karnego: „Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

  • art.207 kodeksu karnego: „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Dlaczego jeszcze nie stosować przemocy wobec dzieci?

  1. Przemoc rodzi przemoc.

Bijąc dziecko uczymy je, że bicie jest skuteczną metodą radzenia sobie z problemami i osiągania swoich celów. Dziecko bite w domu uderzy kolegę w szkole, który zajął jego ulubione miejsce, wykorzysta swoją przewagę fizyczną nad młodszymi i słabszymi.
W dorosłym życiu łatwiej przyjdzie mu podnieść rękę na współmałżonka lub własne dziecko, ponieważ taka metoda rozwiązywania sytuacji konfliktowych będzie dla niego dobrze znana i dostępna.

  1. Przemoc uczy kłamstwa.

Nikt nie powinien się łudzić, że dzięki przemocy młody człowiek nie popełni drugi raz tego samego błędu, za który został ukarany. Możemy za to być pewni, że dziecko, które raz zostanie uderzone, kolejnym razem zrobi wszystko, by nie zostać przyłapane. O ile ukrycie drobnego przewinienia nie niesie za sobą fatalnych skutków, o tyle trzymanie w tajemnicy poważnych problemów w obawie przed surową karą może doprowadzić do konsekwencji znacznie gorszych, niż często rodzic jest w stanie sobie wyobrazić.

  1. Bicie niszczy relacje.

Przemoc niszczy w młodym człowieku poczucie zaufania do rodzica. Dziecko bite nie przyjdzie do rodzica z problemem, z którym sobie nie radzi. Nie będzie dążyło do wspólnego spędzania czasu. Stosując przemoc wobec dziecka być może uda nam się wyegzekwować pożądane zachowanie, ale u jego podstaw będzie leżał strach. Wraz z każdym takim incydentem powoli tracimy więź z naszym dzieckiem. Rodzina powinna być źródłem poczucia bezpieczeństwa, a nie paraliżującego lęku przed ponownym doznaniem krzywdy i upokorzenia.

Reasumując, warto pamiętać, że żadne okoliczności nie stanowią usprawiedliwienia dla stosowania przemocy wobec dziecka. Fakt podniesienia ręki na dziecko nigdy nie jest wyznacznikiem tego, że dziecko było niegrzeczne, a jedynie braku kontroli rodzica nad własnymi reakcjami emocjonalnymi.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy prowadzone są bezpłatne warsztaty dla rodziców pn.: „JESTEM RODZICEM”. Warsztaty są poświęcone doskonaleniu umiejętności i kompetencji wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania bez przemocy. Zachęcamy rodziców do skorzystania z tej możliwości wsparcia i rozwoju. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, tel.: 33 8731001, bądź osobisty w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9A.

Opracowanie:

Zespół OIK Radocza

Skip to content