Grupy wsparcia

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Z myślą o osobach doświadczających przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia.

Podczas spotkań wspierająco-psychoedukacyjnych uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną ukierunkowaną na rozpoznawanie zjawiska przemocy, psychoedukację w zakresie radzenia sobie z doświadczanymi zachowaniami przemocowymi i emocjami towarzyszącymi tej trudnej sytuacji kryzysowej.

Dzięki sesjom grupowym uczestnicy mogą korzystać z wzajemnych doświadczeń, dzielić się swoimi emocjami oraz działaniami podjętymi na rzecz wyjścia z przemocy.

Uczestnictwo w spotkaniach grupowych wśród osób o zbliżonych problemach może wpłynąć normalizująco na stan emocjonalny oraz na pozbycie się poczucia osamotnienia i wyizolowania.

Grupa wsparcia wpływa na odzyskanie kontroli nad własnym życiem oraz służy przywróceniu równowagi wewnętrznej dzięki poznaniu narzędzi i zasobów do radzenia sobie z trudnościami.

Więcej szczegółów dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 33 873 10 01 z osobą prowadzącą grupę, psychologiem mgr Magdaleną Mastalską-Ryndak.

Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane.

Skip to content