Informacja o przyznanym grancie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy w związku z epidemią wirusa COVID- 19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny....

Ankiety

”Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższych ankiet kierowanych do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z Powiatu Wadowickiego. Ankiety są częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji...

Przestępstwo i co dalej?

W związku z Ogólnopolską Akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 21- 28 lutego 2020 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kierownika zespołu kuratorskiego z Sądu Rejonowego...

Nabór do programu

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9 A, 34 – 100 Tomice realizując zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla...
Skip to content