Warsztaty „Jestem rodzicem”

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców „Jestem rodzicem” Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza na warsztaty podniesienia kompetencji wychowawczych. W 2024 roku wznawiamy cykl spotkań dla rodziców chcących rozwinąć konkretne umiejętności, takie jak:...

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ   Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, które ukierunkowane są na zmniejszanie ryzyka ponownego...
Pomoc pokrzywdzonym

Pomoc pokrzywdzonym

W związku z przypadającym 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy organizuje w dniach 19- 23 lutego 2023 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to wydarzenie, którego celem jest zwrócenie...

Lokalnie razem

„Lokalnie, razem- tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych”, to inicjatywa platformy współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, która zrodziła się we współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy i...

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października. Mediacja jest sposobem rozwiazywania konfliktów, sporów. Jest dobrowolną, nieformalną i poufną metodą, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stroną we właściwej komunikacji, osiągnięciu...

18 października – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej haniebnych bolączek naszego świata – okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą z życia ludzkiego przedmiot handlu, sprzedaży, eksploatacji, nadużyć w końcu obracającą je w ruinę. Żaden kraj nie jest od niego...
Skip to content