Znajdź w sobie siłę

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę” Z myślą o osobach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Podczas organizowanych spotkań...

Oferta pracy

OFERTA PRACY W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w RADOCZY ul. Dworska 9 A, 34- 100 Tomice Do naszego zespołu szukamy interwenta kryzysowego Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu. Wykształcenie formalne: psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie. Studia podyplomowe/kursy z...

Program psychologiczno-terapeutyczny

Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że w 2022 roku będzie realizowany na terenie powiatu wadowickiego program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. BAZA INTYTUCJI RELAIZUJĄCYCH PROGRAM PSYCHOLOGICZNO TERAAPEUTYCZNY DLA OSÓB...

Program korekcyjno-edukacyjny

Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że w 2022 roku będzie realizowany na terenie powiatu wadowickiego program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Odziaływania korekcyjno – edukacyjne skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie,...
Dzień walki z depresją

Dzień walki z depresją

Depresja….strach przed radością życia, bo minie… W środę 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Celem obchodów tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Na kondycji psychicznej wielu z nas,...

Czasem wystarczy tylko być…

Co roku 10 września obchodzony jest „Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom”. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw. Samobójstwa są jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Rocznie...
Skip to content