Oferta pracy

Dołącz do Zespołu Specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i...

Warsztaty „Jestem rodzicem”

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców „Jestem rodzicem” Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza na warsztaty podniesienia kompetencji wychowawczych. W 2024 roku wznawiamy cykl spotkań dla rodziców chcących rozwinąć konkretne umiejętności, takie jak:...

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ   Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, które ukierunkowane są na zmniejszanie ryzyka ponownego...

Grupa wsparcia – Znajdź w sobie siłę

Z myślą o osobach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną ukierunkowaną na rozpoznawanie...
Skip to content