Ankiety

sie 14, 2020

”Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższych ankiet kierowanych do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z Powiatu Wadowickiego. Ankiety są częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji społecznoekonomicznej powiatu. Niniejsze prace prowadzone są w związku z budowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027. Państwa opinia i proponowane inicjatywy przyczynią się do
efektywniejszej alokacji środków publicznych, których efektem będzie pełniejsze zaspokajanie potrzeb wszystkich grup społecznych, funkcjonujących na terenie powiatu.

Ankieta dla Mieszkańców

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg4iSM0WiP3Z52qKy2sTDdddymZEpJhdHg0Eo4u_Hzh
kGNAg/viewform

Ankieta dla NGO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUajBbZdw1S5WgeNQI9ZpiH4shfMtbkAJywc4_BbDfoEUSw/viewform

Ankieta dla Przedsiębiorców
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQupmGn0s1kj7wt6M7U-ITAb8o-UG9Hk0DvkXQ12IeWNMBg/viewform

Skip to content